hcdy.net
当前位置:首页 >> 十二个月的英语及音标哪里有 >>

十二个月的英语及音标哪里有

January [Jan·u·ar·y || 'dʒænjʊərɪ] February [Feb·ru·ar·y || 'febrʊərɪ] March [mɑrtʃ /mɑːtʃ] April [A·pril || 'eɪprəl] May [meɪ] June [dʒuːn] July [...

January [Jan·u·ar·y || 'dʒænjʊərɪ] February [Feb·ru·ar·y || 'febrʊərɪ] March [mɑrtʃ /mɑːtʃ] April [A·pril || 'eɪprəl] May [meɪ] June [dʒuːn] July [...

January [ˈdʒænjuəri] n.一月 (詹牛瑞) February [ˈfebruəri] n.二月 (法伯瑞) March [mɑ:tʃ] n.三月 (骂吃) April [ˈeiprəl] n.四月 (A普柔) May [mei] n.五月 (妹) June [dʒu:n]...

January February 这两个的话,你先不要看ary 就看前面的,那么一月就是 Janu(初月) 二月就是Febru(副本月)根据发音类似来记 March (行军月) march是行军的意思 April (苹果月)发音有点像苹果的apple May (舞美丽月)五月是舞月,跳舞的季节...

春季 spring;spring season;springtime [spriŋ] 秋季 autumn;[美] fall 夏季 summer summertime 冬季 winterJanuary英音:['dʒænju,ɛrɪ]美音:['dʒænjueri]:一月 February英音:['fɛbru,ɛr...

一月 :January [ˈdʒænjuəri] 二月 :February [ˈfebruəri] 三月 :March [mɑ:tʃ] 四月:April [ˈeiprəl] 五月 :May [mei] 六月 :June [dʒu:n] 七月:July [dʒu:ˈlai] 八月 :Au...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hcdy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com