hcdy.net
当前位置:首页 >> 在比例尺是1:20000000的地图上,量得甲,乙两地间... >>

在比例尺是1:20000000的地图上,量得甲,乙两地间...

2.5除以20000000分之一等于500千米 500除以40等于12.5小时

甲乙两地距离为: 6X10X20000000 =1200000000毫米 =1200000米 =1200千米 甲车速度=1200÷7.5X[7/(7+9)]=70千米 乙车速度=1200÷7.5X[9/(7+9)]=90千米

1000000/250000=4 4x9=36(厘米) 则画在比例尺是1:250000的地图上,甲乙两地之间的距离为36厘米

解:设在另图上距离是x厘米 5.5:1/2000000=x:1/5000000 1/2000000x=5.5×1/5000000 x=1.1×1/1000000÷1/2000000 x=2.2

3000000厘米=30千米 30×10=300千米 300÷3÷(3+2)=20千米 甲的速度:2×20=40千米 乙的速度:3×20=60千米

3.6/(1/20000000) =72000000cm =720km 720/120=6小时 9+6=15时 15时到达

9÷1/4000000=36000000厘米=360千米 360÷2.5=144千米 144×5/9=80千米

5÷ 1 400000 × 1 500000 ,=5×400000× 1 500000 ,=4(厘米);答:甲、乙两地的图上距离是5厘米;故答案为:5.

设铁路长x厘米 6.2:x=1:30000000 1x=6.2×30000000 x=186000000 186000000厘米=1860千米 1860÷120=15.5小时

两地距离=12÷1/5000000=60000000cm=600km 速度和=600÷5=120km/时; 7+8=15 客车速度=120×8/15=64km/时; 货车速度=120×7/15=56km/时

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.hcdy.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com